Nejprodávanější

 

 

Co je ,, aquapatikum a co je aquazpatikum‘‘

 

 

Aquapatikum je léčivá látka, jejímž systémovým nosičem je voda. Podstatou jeho výroby i účinku jsou univerzální (přírodní) principi. Není přitom důležité, jestli si to výrobce a terapeut uvědomují a jestli je tak označují. Do jaké míry se jim tyto principy daří naplnit, vyplývá z míry přirozenosti aquapatika. Čím jsou suroviny a procesy výroby a skladování přirozenější, tím přirozenější je také aquapatikum. Tím více podporuje zdraví člověka a prospívá všemu živému.

Podle způsobu výroby můžeme aquapatika dělit na aquapatické koncentráty vznikající louhováním nebo potencováním (některé bývají označovány jako homeopatika) a aquapatické odvary zíkáváme vařením či spařením (čaje, obkladové či koupací lázně atd.) A samozřejmě,že nejjednodušším aquapatikem je i samotná voda.

Specifickou formou aquapatika je aquazpatikum, které působí z mezibuněčného prostoru přímo na buňku. A to tak, že vyrovnává její energetickou konfiguraci ( rovnováhu) a tím zásadně působí na všechny buněčné procesy. Vyrovnávací mechanizmis zprostředkovávají voda obsažená v aquazpatiku a kvazivoda vytvářená buněčným organizmem. Vhledem k tomu, že aquapatikum včetně aquazpatika je hmotným prostředkem, jsou jeho účinky omezeny vlastnostmi hmoty použité k jeho výrobě.

Jak z výše uvedeného plyne, tou zásadní hmotou, která ovlivňuje kvalitu aquapatika respektive aquazpatika, je voda. A právě k zajištění co nejvyšší kvality vody se výborně hodí Terra a Pura . Na kvalitu aquapatika respektive aquazpatika má však vliv i prostředí , v němž jsou tyto látky uchovávány, a k těmto účelům se výborně hodí zase Evita.


QR kód

Nedávno shlédnuto

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0